Aplikace ozónových technologií

DIFÚZNÍ PROVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍJaké jsou výhody

 • efektivní provzdušňování
 • malá spotřeba energie
 • vynikající mísící schopnosti
 • nízké náklady na údržbu

Vlastnosti

difúzní provzdušňovací potrubí je vyrobeno z termoplastického elastomeru (jemné částečky plné vulkanizované EPDM gumy v polypropylénové matici) což zaručuje:

Difúzní provzdušňovací potrubí
 • vysokou odolnost vůči ozónu a UV záření
 • vysokou odolnost růstu hub a plísní
 • odolnost vůči mnoha kyselinám a plynům
 • ekologické křemičité písky použité jako zatěžovací balast
 • doba životnosti 25 let
 • velice ohebné
 • jednoduchá instalace
 • snadná údržba

Difúzní provzdušňovací potrubí se velice dobře hodí pro jezera, rybníky, kanály, odpadní nádrže a jiné aplikace, kde je zapotřebí difúzní provzdušňovací systém.

Jak difúzní provzdušňovací potrubí pracuje?

Difúzní provzdušňovací potrubí Difúzní provzdušňovací potrubí je unikátní dvojité provzdušňovací samozatěžující potrubí vyrobené z termoplastického elastomeru. Primární potrubí má velké množství jemných laserem vytvořených otvorů , které produkují a regulují nepřetržitý proud velmi malých vzduchových bublinek.Jejich velikost je v rozmezí od 6mm do 30mm v závislosti na tlaku. Sekundární potrubí naplněné ekologicky nezávadným křemičitým pískem slouží jako zátěž.

Difúzní provzdušňovací potrubí je vhodně položeno na dno a je natlakováno nízkotlakým kompresorem. Malinkaté bublinky unikající z difúzního provzdušňovacího potrubí stoupají zvolna ode dna rychlostí menší než 20cm za sekundu (laminární proudění). Při této rychlosti stoupání nezpůsobují bublinky zákal. Jak bublinky stoupají, rozpínají se a tudíž spotřebovávají energii. Tímto způsobem provzdušňování dochází k jemnému snižování teploty vody.

A to je první krok v likvidaci usazenin a řas ve vodě. Je známo, že čím je voda chladnější, tím obsahuje více kyslíku a ozónu, který umožňuje oxydační chemický proces. Tento proces je vlastně jakési spalování za studena, které spotřebovává chemické sloučeniny obsažené ve vodě a v usazeninách. Tyto usazeniny se rozkládají přirozeným způsobem a sloučeniny nižšího řádu a následně se stávají potravou pro vodní organismy a živočichy.

Proč právě systém umístěný na dně?

Jednou z výhod systému provzdušňování od dna je jeho směšovací kapacita. Jak bublinky stoupají ode dna, zvětšují svůj objem a vytvářejí pod sebou podtlak. To způsobuje pohyb vody ode dna směrem k povrchu. Také v okamžiku prasknutí na hladině porušují povrchové napětí vody a to také umožňuje, aby se do vody dostalo více kyslíku a ozónu přirozenou cestou. Provzdušňování rozrušuje teplotní rozvrstvení vody (studené pásmo a teplé pásmo) a umožňuje rybám a hmyzu žít v celém sloupci vody. Také již nedochází k produkci metanu a sirovodíku, neboť došlo k změně prostředí na dně na aerobní podmínky (přítomnost kyslíku ve vodě umožňuje přirozený oxydační proces). To omezuje zápach a nebezpečné plyny a usazování organických sedimentů

A co dále je-li systém položen?

Spolu se vzduchem je do systému vháněno malé množství ozónu. Ozón je používán ze dvou důvodů. Tím prvním je zabránění růstu bakterií, hub a plísní v provzdušňovacím potrubí a zejména provzdušňovacích otvorech, které by mohli ucpávat, protože viry a plísně reagují na ozónu omezením nebo zastavením svého růstu. Tím druhým důvodem je velice rychlé odbourávání vrstvy bahna na dně jeho oxidací s ozónem, jež rozkládá tento organický materiál stejným způsobem jako např. v půdě po hnojení, protože viry a plísně reagují na ozón omezením nebo zastavením svého růstu.

Oxidací rozpuštěných organických látek ozónem, vznikají polární a nabité molekuly, které mohou reagovat s vícemocným hliníkem nebo vápníkem ve vodě a vytvořit minerální usazeniny jež nejsou pro vodní plochu nebezpečné a jsou využitelné pro vodní rostliny. Ozón také okysličí metabolické (plynné) vedlejší produkty řas a odstraní nežádoucí zápach a chuť.

Po uložení difúzního provzdušňovacího systému do vody (v případě potřeby) mohou být do vody přidávány užitečné bakterie. Bakterie bují v nadbytku živin, který jim poskytuje bahno a kal na dně. Jak různé kmeny bakterií požírají tyto živiny, rozkládají je jak na kysličník uhličitý a vodu, tak na neaktivní popel a jednoduché prvky. Buňky těchto bakterií se pak stávají součástí potravinového řetězce, jsou potravou pro zooplankton a drobný hmyz, který je následně požírán většími živočichy jako jsou ryby a ptáci. Tímto způsobem je zásoba živin z jezer přesměrována od rostlin a řas k vyšším formám života a nastává přirozený koloběh eko systému rostlin a živočichů.Voda je čistá, bez zápachu a neobsahuje jedovaté látky !!!

Difúzní provzdušňovací potrubí - technické parametry:

Přenos kyslíku:
SOTR (The Standard Oxygen Transfer Rate) podle ASCE standardů „Měření přenosu kyslíku v čisté vodě“.

 • SOTR v hloubce 2 m = 209 mg/l
 • SOTR v hloubce 3 m = 234 mg/l
 • 0,01cfm/ft při tlaku PSI (0,91lmin/m při tlaku 34,5 kPa)
 • odolnost vůči ozónu do 0,5 ppm
 • životnost > 25 let

Údržba

Difúzní provzdušňovací potrubí lze snadno čistit po vyzdvižení na hladinu očištěním pomocí drátěnky na nádobí při současném ohýbání potrubí nahoru dolů. Díky velké pružnosti gumového materiálu na potrubí naroste minimum nánosů. Difúzní provzdušňovací potrubí má velkou odolnost vůči růstu hub jako jsou:

 • Aspergillus niger
 • Penicillinum funciulosum
 • Chretomium globosum
 • Trichoderma sporulosum
 • Pullularia pullulans
 • Aspergillus fl avus
 • Aspergillus versicolor

Termoplastický elastomer má velkou odolnost vůči ozónu, což jej předurčuje pro použití při úpravě vody. Odolnost vůči ozónu je odvozena z chemického složení gumy (jemné částečky plně vulkanizované EPDM gumy v polypropylénové matici). Difúzní provzdušňovací potrubí je též odolné vůči mnoha kyselinám a plynům. Kombinace termoplastického elastomeru se zátěžovým křemičitým pískem zaručuje velkou ohebnost, jednoduchou instalaci a údržbu.