Aplikace ozónových technologií

OZÓNSpolu se vzduchem je do systému vháněno malé množství ozónu (max. 0.2%). Ozón je používán ze dvou důvodů. Tím prvním je zabránění růstu bakterií, hub a plísní v provzdušňovacím potrubí a zejména provzdušňovacích otvorech. Tím druhým důvodem je velice rychlé odbourávání vrstvy bahna na dně jeho oxidací. Oxidací rozpuštěných organických látek ozónem vznikají polární a nabité molekuly, které mohou reagovat s vícemocným hliníkem nebo vápníkem a tvořit usazeniny. Ozonizace vody kontaminované řasami oxiduje a nechá vyplavat řasy na povrch nádrže. Ozón také okysličí metabolické vedlejší produkty řas a odstraní nežádoucí zápach a chuť.

Biotechnologické produkty

Biotechnologické produkty Bacta-Pur® obsahují užitečné společenství bakterií, které jsou na zemi již milióny let. Firma Aquatech Environmental Systems Ltd. je pěstuje tak, aby ve správném poměru vytvořily mocný nástroj pro zlepšení kvality vody a pro urychlení transformace organického odpadu na bakteriální biomasu, kysličník uhličitý a vodu. Každý výrobek biotechnologií Bacta-Pur® je důkladně analyzován a je uvolněn k expedici teprve po kontrole, podobně tak jako je to např. v potravinářském průmyslu, že je zcela bez jakýchkoliv choroboplodných zárodků.

Co je to bioaugmentace a proč ji používáme?

Bioaugmentace je vysazování specifi ckých kultur organizmů pro dosažení požadovaných výsledků. Tato metoda je stará jako lidstvo samo. Vzpomeňte si na svůj oblíbený sýr, víno, pivo nebo jiný alkoholický nápoj, jogurt nebo chleba. Jejich výroba je založena právě na použití určitých druhů mikroorganizmů pro získání kvalitního výrobku. Bioaugmentace, použitá na zlepšení kvality vody, vysazuje určité druhy organizmů pro zlepšení tohoto procesu. Bioaugmentace ve službách ekologie a obzvláště fyziologického inženýrství a pěstování určitých mikrobiologických společenstev je relativně mladé odvětví vědy. Její potenciál sahá od tradičních metod čištění odpadních vod až po moderní pokrokové inženýrské metody čištění kontaminované zeminy a k obnově vodních systémů. Všechny tyto procesy nebo systémy jsou závislé na aktivitě mikrobiologických společenstev. Bioaugmentace zvláště ve spojení s ekologickým inženýrstvím může proměnit organické odpady v užitečné látky. Lidé si také nemohou stěžovat na čističku odpadních vod, jestliže na jejím výstupu je voda vhodná pro chov sportovních ryb. Dnes je již všem jasné, že environmental management 21. století bude muset zapomenout na nepodložené myšlenky 19. století jako je např. víra v přirozenou tvorbu všech potřebných kmenů bakterií v rostlinách. Dokonce v dnešní době, kdy čističky odpadních vod stojí stovky miliónů, i když můžeme tyto bakterie nalézt skoro všude a mohou se šířit vzduchem, je poněkud nemístné aby přílet základních kmenů bakterií byl závislý na směru a síle větru. Biotechnologie může pomoci stabilizovat účinnost čištění zajištěním přítomnosti vhodných kultur v potřebných fyziologických podmínkách. Firma Aquaresearch Ltd. provádí potřebný intenzivní výzkum, aby zaručila nejmodernější stav svých ekologických biotechnologií.

Jaké jsou její výhody?
  • produkty rozkládají jak pevné tak rozpuštěné znečišťující látky
  • mikroorganizmy používají odpady jako svoji potravu
  • „odpadem“ těchto technologií je voda, kysličník uhličitý a biomasa bohatá na proteiny
  • odpad se promění na přirozenou potravu pro ryby a obratlovce.