Aplikace ozónových technologií

O KVALITĚ VODYFosfáty a proč je měříme

Fosfáty, které obsahují fosfor, sloužící jako výživná látka pro rostliny, mohou být také znečišťujícím prvkem. Fosfor se může hromadit ve vodě a přispívat k rozvoji řas stejně jako dusičnany. Je pravdou, že fosfor může být chybějící látkou pro výživu rostlin. Přidáním fosforu do vody rostliny rychleji rostou a následně odumřou, a tak poškozují ekosystém snižováním hladiny rozpuštěného kyslíku.

pH vody

Procento vodíkových iontů v roztoku se nazývá pH. Roztok je kyselejší, pokud obsahuje více vodíkových iontů. Úroveň kyselosti vody je důležitá pro rostliny a živočichy žijící ve vodním prostředí. Většina živočichů je přizpůsobena životu v neutrálním prostředí. Močály a rašeliniště jsou přirozeně kyselejší a rostliny a živočichové tam jsou na to přizpůsobeni. Zejména mladí živočichové jsou citliví na změny pH.

Zásaditost vody

Zásaditost vody není její znečištění. Je to vlastně vyjádření schopností látek ve vodě neutralizovat její kyselost. Neměla by se zaměňovat s pH vody. pH vyjadřuje kyselost vody, zásaditost vyjadřuje schopnost vodního prostředí udržovat pH neměnné. Zásaditost je důležitá pro ryby a vodní život tím, že chrání a potlačuje změny pH, čímž chrání vodu proti kyselým dešťům. Přirozeným zdrojem zásaditosti vody jsou horniny, které obsahují uhličitany a hydroxidové sloučeniny.

Dusičnany a proč je měříme?

Dusičnany slouží jako výživná látka pro růst rostlin. V přírodě se dusičnany nacházejí v malém množství díky nepřetržitému cyklu růstu a odumírání. Když rostliny a živočichové zemřou, tak se rozloží a vzniká čpavek. Bakterie přemění čpavek na dusičnany. Avšak znečišťující látky jako jsou splašky nebo hnůj, obsahují dusičnanů vysoké množství. Toto vysoké množství dusičnanů se mohou dostat do spodních nebo povrchových vod při hnojení. V okamžiku, kdy velké množství dusičnanů pronikne do vody, řasy a rostliny začnou překotně růst. Obrovský růst vodních rostlin, nazývaný kvetení vody, může dramaticky změnit celá jezera. Voda začne být kalná a oteplí se. A co je ještě horší, jakmile rostliny odumřou a začnou se rozkládat, nastoupí bakterie a spotřebují veškerý kyslík. Hladina kyslíku poklesne a ryby a další vodní živočichové již v takovéto vodě nemohou přežít. Přebytek dusičnanů může způsobit řetězovou reakci s velmi vážnými důsledky.