Aplikace ozónových technologií

KONCENTRACE OZONULékařský ozon je vyroben v různých koncentracích. Množství ozonu ve srovnání s množstvím kyslíku v proudu plynu je nazváno procentuální koncentrace. Je měřena v mikrogramech ozonu na mililitr směsi. Litr kyslíku váží 1,4 gramu. 5 % nebo 70 mg/cc je považováno za horní limit koncentrace pro vnitřní použití lékařského ozonu.

Dr. Greenberg, který byl dříve na Kief klinice, ukázal "in vitro", že při koncentraci 90 mg/cc se buňky červených krvinek "kadeřily" (crimping), což bylo určitě škodlivé. Experimenty provedené F. Sweetem a kolektivem ukázaly zastavení růstu ve zdravých buňkách při koncentraci nad 70 mg/cc. Jestliže zůstaneme pod touto hranicí, nebudeme mít žádné problémy. Bylo zjištěno, že je ozon extrémně bezpečná medicínská terapie a že nemá žádné vedlejší účinky. Ve studii provedené v roce 1980 Německou medicínskou společností pro ozonovou terapii bylo provedeno sčítání u 644 lékařů u jejich 384 775 pacientů s celkovým počtem 5.579.238 provedených ozonových léčení. Bylo pouze 40 případů vedlejších efektů z celkového počtu ošetření, což představuje

neuvěřitelně nízký poměr 0,000007 % a pouze 4 úmrtí.

Ozon se tedy potvrdil být nejbezpečnější medicínskou terapií, která byla kdy vymyšlena. Prof. B. Halliwell z University of London začal po svém výzkumu, že nikdy nebyl v medicínské literatuře citován případ poškození "in vitro" účinkem O1 kyslíkovým radikálem.