Aplikace ozónových technologií

JAK OZON PRACUJE?1. Ničí bakterie, viry, fungi, kvasinky a protozoa

Ozon porušuje celistvost bakteriálních buněčných slupek oxidací fosfolipidů a lipoproteinů. Ve fungi (plíseň) ozon zabraňuje růstu buněk v určitých stádiích. Co se týká virů ozon ničí capsid viru a přerušuje kontakt virus-buňka peroxidací. Slabý enzymatický povlak na buňkách, který je dělá zranitelné k invazi virů, je dělá přístupné k oxidaci a následné eliminaci z těla.

2. Zlepšení cirkulace

Při nemocech krevního oběhu shlukování buněk červených krvinek zabraňuje toku krve skrz malé kapiláry, a snižuje absorpci kyslíku kvůli povrchové oblasti. Ozon zabraňuje shlukování. navrací pohyblivost červených krvinek spolu s možností nést kyslík. Oxidace tkáně se zvyšuje se zvyšujícím se parciálním tlakem v artériích a s klesající se viskozitou. Ozon oxiduje plaque v tepnách a uvolňuje krevní tělíska.

3. Stimulace kyslíkového metabolismu

Ozon způsobuje zvýšení rychlosti glykolýzy červených krvinek. Toto vede k stimulaci 2,3difosfoglycerátu (2,3-DPG), což vede k vzestupu množství kyslíku, který je uvolněn tkáním. Existuje stimulace produkce enzymů, které se chovají jako zametači volných radikálů a jako ochránci stěny: glutathion peroxidase, catalase a superoxid dismutase. Ozon aktivuje Krebův cyklus tím, že zvyšuje oxidační karboxylaci pyruvatu, což stimuluje produkci ATP. Ozon také způsobuje značné snížení NADH a pomáhá oxidovat cytochrom C. Prostacyklin (vasolidátor) je způsoben ozonem.

4. Vytvoření peroxidů

Ozon reaguje s nenasycenými mastnými kyselinami v lipidové vrstvě v buněčných membránách, což tvoří hydroperoxidy. Existuje synergický efekt s buňkami, vytvořenými H2O2. Produkty peroxidace lipidu zahrnují alkoxylové a peroxylové radikály, samotný kyslík, ozonidy, karbonyly, alkány a alkeny.

5. Rozpouštění zlých nádorů

Ozon zastavuje metabolismus nádoru. Navíc ozon oxiduje vnější lipidovou vrstvu zlých buněk a ničí je za pomoci buňky Iysis. Phagocyty produkují H2O2 a hydroxyl, které zabíjejí baktérie a viry. Vytvoření hydroxylu zabíjejícími buňkami je kritické k jejich cytotoxické schopnosti. Ozon stimuluje přeměnu argininu na citrullin, nitrit a nitrát za pomocí phagocitů, což zlepšuje jejich činnost na nádory.

6. Aktivace imunitního systému

Ozon podávaný při koncentraci mezi 30 a 50 mg/cc způsobuje největší vzrůst produkce interferonu. Vyšší nebo nižší koncentrace mají příslušně nižší účinek. Interleukin tumor necrosis faktor (TNF) je uvolňován v největších množstvích mezi 30 a 50 ~g/cc. Produkce interleukinu-2 spouští celou kaskádu následných imunologických reakcí.