Aplikace ozónových technologií

OZONOVÁ TERAPIEPlyn, který ubližuje, ale i léčí ! Ozon? A co o něm víte?

(text MUDr. Milan Veselý a lva Nováková)

Ukázalo se, že ozon je v likvidaci veškerých virů efektivnější než chlor. Moderní transfuzní stanice využívají ozon ke sterilizaci krevních konzerv jako dokonalý nástroj proti přenosu viru HIV. A navíc je ozon prvek, který se běžně vyskytuje v přírodě - dvacet až třicet kilometrů nad povrchem Země, kde se tvoří za působení UV spektra slunečního záření z atmosférického kyslíku. Ze tří molekul 02 vznikají dvě molekuly 03 - ozonu.

Co se léčí ozonem?

Vzhledem k masivnímu okysličení je ozonová terapie samozřejmě nejvíce využívána u všech forem poruch prokrvení tkání. Což zahrnuje například: stavy po cévních mozkových příhodách, ischemickou chorobu srdeční, poruchy prokrvení končetin. Rovněž diabetické komplikace prokrvení jsou velice vhodné k nasazení této léčebné metody. Zlepšením prokrvení slinivky dochází i k úpravě hodnot glykémie - hladiny cukru v krvi. Nehojící se zlomeniny a chronické bércové vředy reagují na tuto léčbu velice rychle. U starších lidí s celkovými projevy arteriosklerózy dochází k výraznému zlepšení psychické i fyzické kondice. Vzhledem k baktericidním, virucidním a fungicidním vlastnostem ozonu je používán u chronických virových bakteriálních a plísňových onemocněních. Chronické záněty jater i alkoholická cirhóza jater jsou indikací k této léčbě. Stejně jako únavové syndromy, stavy vyčerpání po těžkých úrazech a operacích. Je prokázán vliv ozonu na imunitní systém, proto jsou poruchy imunity vhodné k léčbě ozonem. Poslední práce poukazují, že ozon působí na nádorové buňky. Pacientům léčeným chemoterapií a ozařováním snižuje podání ozonu výrazně rizika této léčby a zlepšuje kvalitu života. Využití ozonové terapie zasahuje do pole preventivní medicíny i do široké škály léčení mnoha civilizačních chorob. Využívá se i v přípravě špičkových sportovců. Přínos této metody je mnohostranný a situace je o to zajímavější, že jde o přírodní léčbu, která prakticky nezná rizika vedlejších účinků, pokud je správně pochopena a použita.

Ozonová terapie jako prevence buněčného stárnutí

Nikoho určitě nepřekvapí fakt že základem stavby našeho organismu jsou jednotlivé buňky. Převratná není rozhodně ani informace o vlivu mnoha faktorů, které přispívají k degenerativním procesům jednotlivých buněk, postupně pak orgánů a celého těla. Ale víte, že příčinou těchto procesů je působení takzvaných volných radikálů, které napadají buňky a oxidují proteiny, lipidy a DNA? A které spouštějí také tvorbu rakovinných buněk? V teorii stárnutí se mimo jiné vychází z poznatku o tvorbě stále většího množství volných radikálů během života, kterým jednoho dne buňka a postupně celý organismus podlehne a propuká celé spektrum onemocnění. A právě ozonová terapie tomu může zabránit svým působením. Navíc úprava metabolismu vede ještě k dalšímu efektu. Takto léčený klient je zdravější, všestranně výkonnější. odolnější. působí zdatně a na svá léta mladší. Takže chcete být mladí a krásní? Zkuste ozon!

Ozon v datech

  • Tříatomová molekula kyslíku byla objevena roku 1785.
  • Roku 1840 byl tento plyn pojmenován podle řeckého slova ozein - vydávat vůni - ozon.
  • K roku 1857 se váže vznik prvních ozonových generátorů a jejich použití na bakteriologické zárodky, zvířecí a lidské sliznice.
  • V roce 1916, kdy byl sestaven první lékařský ozonový generátor, dochází k terapeutickému využití ozonu v klasické medicíně.
  • Roku 1972 je založena mezinárodní společnost pro využití ozonu v medicíně.

Od té doby se neustále prohlubují vědomosti o této metodě a zdokonaluje se přístrojové vybavení.

Ozon nad námi

Ozonová vrstva - ozonosféra - představuje ochranu proti UVC a UVB paprskům. Přesto je neustále narušována - převážně fluorovanými uhlovodíky, používanými v chladících zařízeních, v klimatizačních přístrojích, při výrobě rozpouštědel a pěnových umělých hmot. Díky tomu dochází ke zvýšenému dopadu kosmických paprsků na povrch Země, ke změnám počasí a k poškozování rostlin, stejně jako rohovek zvířat i lidí. Nepřítomnost ozonu by způsobila úhyn planktonu v mořích a narušení celého potravinového řetězce vyšších organismů, na jehož konci stojí člověk.

Ozon v medicíně?

Ozon je plyn s charakteristickým zápachem, respektive vůní. Můžeme ho (ji) cítit ve vzduchu po typické letní bouřce nebo po použití horského slunce. Lidský čich je na tuto vůni obzvláště citlivý, a proto zaregistruje již naprosto neškodné koncentrace.Ozon bohužel vzniká i přeměnou oxidů a dioxidů z výfukových plynů. Vysoké koncentrace přízemního ozonu pak dráždí spojivky, nutí ke kašli a způsobují bolest hlavy. Snad proto se vžila představa, jak může být ozon nebezpečný a škodlivý. Pravda je, že pokud ho dýcháme ve vyšších koncentracích, poškozuje řasinkový epitel průdušek svojí přeměnou na peroxidy. Při medicínském využití ozonu proto nejde o inhalační procedury jako při známých oxygenoterapiích v kyslíkových studiích či v hyperbarických komorách a dýchacích přístrojích, kde je používán kyslík 02. Využívá se zcela jiné vlastnosti, kterou je velice rychlá rozpustnost v tekutinách (větší než u kyslíku). V tkáních pak dochází ke zvratnému procesu rozpadu 2 molekul 03 na tři molekuly 02. Tak dojde k mnohem většímu nasycení tkání kyslíkem, než při klasickém okysličení inhalačním. Ozon se proto v určených koncentracích dopravuje do tkání, svalů či kloubů. Nejúčinnějším způsobem je pak přímé nasycení krve formou autotransfuze, čili odebráním určitého množství krve, jejím nasycením ozonem a okamžitým vrácením do oběhu. Je možné i podání ozonu do střev formou plynového nálevu do konečníku. Tato metoda se používá nejčastěji u chronického zánětu a vředové chorobě tlustého střeva, hemoroidů a střevních či konečníkových píštělí. Využití terapie v praxi je však mnohem širší.

Na bércové vředy je i ozonoterapie

Ten případ vypadal zajímavě. MUDr. Zdeněk Marek je soukromý chirurg z Horažďovic. Překvapilo ho, jak rychle se jedné jeho pacientce, diabetičce s křečovými žilami, najednou zahojily zanícené rány na nohou. Přiznala, že jezdila do Střediska reflexní terapie v Praze, kde se léčila ozonovou terapií. Trpěla častým problémem diabetiků: zanícením a odumíráním tkání na nohou kvůli špatné funkci cév. Jde o vleklé potíže. Špatně se léčí a nejednou končí amputacemi končetin. Ozonoterapie ji vyléčila relativně rychle a s velmi dobrými efekty. MUDr. Marek se rozhodl, že do Střediska reflexní terapie zajede s tchánem, hajným ze Šumavy. Tomu hrozily bércové vředy a ztrácel v nohách cit. Bércové vředy mají podobné příčiny jako potíže diabetiků: špatnou funkci cév na nohou, která způsobí vleklé záněty a často i odumírání tkání. MUDr. Irena Pechanová odebrala hajnému ve Středisku reflexní terapie 1.5 dl krve do transfúzní láhve. V ní krev obohatila pomocí speciálního přístroje ozonem. Pak ji hajný dostal zpátky. Když MUDr. Marek přijel s tchánem do Střediska posedmé, bylo zjevné, že léčba začíná zabírat (6 - 7 sezení bývá obvyklým momentem, kdy se markantněji projeví vliv ozonoterapie na bércové vředy, protože se díky razantnímu ozonu, který proniká až do buněk, zlepší prokrvení tkáně). Nešlo však jen o to, že se hajný cítil subjektivně lépe. MUDr. Marek zjišťoval i objektivní zlepšení: hojení postižené kůže, návrat citu do nohou, vyšší teplotu kůže, její červenější zabarvení, ale také snížení hodnot cholesterolu.

"Účinky ozonoterapie mě zaujaly," řekl mi MUDr. Marek. "Bylo by užitečné, kdyby její možnosti zmapovaly i u nás klinické studie."

Ušetřil by si dva roky trápení

Josef Novák, dvaasedmdesátiletý důchodce, lituje, že ozonoterapii objevil tak relativně pozdě: "Kdybych se o ní dozvěděl před dvěma roky, nemusel jsem se s bércovými vředy tak dlouho trápit.", řekl mi. "Mastičky ani obvazy mi na ně nezabíraly. Roztok z mořských solí mi pomohl jen částečně. Rána se nerozšiřovala, nehnisala tolik, ale neléčila se. Zachránil mě až článek v novinách, ve kterém jsem se dočetlo účincích ozonoterapie, která mi pomohla." MUDr. Milan Veselý se na tuto metodu dívá střízlivěji než jeho vděční pacienti. Hlavně ji vidí jako součást komplexnější léčby: "To, co ozonoterapie dokáže, rozhodně není žádný zázrak. Má podobný efekt jako když čeříte, a tedy okysličujete, hnijící vodu v rybníce a ona se postupně začne sama čistit."

Speciální obvaz a mastičky

Bércový vřed je vlastně výživový defekt kůže. Obvykle ho způsobí špatná funkce žil nebo tepen. Buňky v tkáních pak nemají dostatečný přísun kyslíku. To je začátek vzniku vleklých, hnisajících ran a odumírání tkání. Základem klasické léčby je kompresivní obvaz a různé druhy mastí na rány. Obvaz bývá nejtěsnější u kotníku a jeho tlak klesá směrem vzhůru. Podle mnoha lékařů je právě špatně udělaný obvaz, který nepomáhá odtoku krve, jednou z nejčastějších příčin neúspěšné léčby.

Rána potřebuje dýchat

Pacienty, kteří přijdou s bércovými vředy do Střediska reflexní terapie, tu nejprve vyšetří pomocí klasických testů a ultrazvukového přístroje. Vyšetření zjišťuje průchodnost cévního systému na nohou a určuje druh poruchy. Tedy jestli jde o špatnou funkci žil nebo tepen, případně jestli se nejedná o kombinovanou poruchu. Každá se pak léčí trochu jiným způsobem.

"Klasické obvazy, které se při léčbě bércových vředů běžně používají, nejsou příliš vhodné, když se na problémech pacienta podílí zhoršení průchodnosti hlubokého žilního systému. Mohou jeho potíže zhoršit. Naopak, když je hluboký žilní systém průchodný a povrchový špatně průchodný, bývá obvaz základní součástí léčby. Pokud jde o masti, mají podle něj význam spíš na počátku léčení. Jakmile se rána začne hojit potřebuje dýchat. Velké vrstvy nevhodné masti jí to nedovolí. V ráně se pak znovu vytvoří ´stojaté vody´, a tedy nový zánět. Podle nás je potřeba zvýšit v postižených tkáních množství kyslíku. Směs kyslíku a ozonu, která se při ozonoterapii používá, zabíjí bakterie, viry a plísně, které bývají příčinou infekcí. Pokud se je nepodaří zlikvidovat nemá pacient šanci na to, aby se mu vřed natrvalo zahojil." (MUDr. Milan Veselý)

Nastartovat proces hojení

Když obohatíme krev pacienta ozonem, má to podle MUDr. Veselého i další efekty. Ozon (03) ránu sterilizuje, takže není nutné používat antibiotika nebo léky proti infekci. Při jeho rozpadu na kyslík (02) se uvolňuje energie. Ta zlepšuje metabolismus buněk. "Domnívám se, že směs kyslíku a ozonu podporuje také novou tvorbu jemných kapilár, které zlepšují výživu postižených tkání." řekl mi MUDr. Veselý. "Tkáň začne dýchat a znovu se vracet k normální funkci. Pak už se hojí sama. My hlídáme jen infekce a případná poranění. Nejdůležitější je však hojení vůbec nastartovat. "Účinek ozonoterapie je podle něj možné zvýšit také laserem a magnetoterapií. které urychlí hojení rány. Tím lze výrazně zkrátit dobu léčby. Její efekty lze zlepšovat také použitím vlhkých obvazů, které v ráně udržují optimální prostředí. Obvazy napuštěné roztokem, nasyceným ozonem, zvyšují dezinfekční a sterilizační účinky. Speciální pěny upravují v ráně pH a tím brání infekcím. A tak dál. Tam, kde je postižení cév rozsáhlé, nepomůže někdy ani ozonoterapie. Většina chirurgů ji zatím vnímá jako léčbu doplňkovou. Ve srovnání s klasickou léčbou kompresívním obvazem a mastmi je dražší. Pacient si ji musí platit sám. Pokud ho však bércové vředy trápí i několik let může se mu tato investice vyplatit.

Nejlepší obrana

Nejlepší obranou proti bércovým vředům je to, aby se každý z nás začal včas zajímat o stav svých žil na nohou. Zvlášť když k těmto problémům mají sklon jeho rodiče. Dobrou prevencí je dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, plavání, jízda na kole, racionální strava a dostatek tekutin. Naopak rizikem je nadváha, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, špatná životospráva, boty s vysokým podpatkem a dlouhé sezení nebo stání. Počátečním signálem potíží bývají křečové žíly. Pak se objeví otoky a bolesti v nohou. Teprve potom vznikají bércové vředy. Pokud pacient přijde k odborníkovi včas a začne nosit kompresívní obvazy nebo punčochy, může potíže s křečovými žilami výrazně zbrzdit. Pokud přijde později, je stále ještě šance odstranit křečové žíly pomocí operace. Té se však řada lidí zbytečně bojí. V každém případě mívá pacient relativně dost času na to, aby se vzniku bércových vředů vyhnul.