Aplikace ozónových technologií

VYUŽITÍ OZÓNOVÉ TECHNOLOGIE1) Automatická ozonizace vzduchu v klimatizačních zařízení nebo vzduchových rozvodech

Umožněním ozonizace vzduchu v budovách a prostorách nemocnic nebo jiných podobných zařízení, za dodržení zákonných a hygienických předpisů, dochází působením O3 ke snižování organického materiálu ve vzduchu, k jeho rozkladu. Snížením úrovně infekčního prostředí se zároveň zvyšuje léčitelnost a kvalita pacientů. Imunitní systém zdravotnického personálu je i během provozu posilován energetickou účinností O3. Likvidují se ohniska možné virové nákazy. Ve svém důsledku se snižuje nákladovost léčby, omezují se možné komplikace při léčbě a snižuje se nákladovost provozu nemocničního zařízení. Ozonizace vzduchu působí preventivně proti stávající možné infekci a proti zavlečení nákazy pacientem, návštěvníkem nebo personálem do provozu.

Při akutních stavech lze automatizaci zařízení použít buď pro desinfekci např. chirurgických sálů během provozu nebo i pro případ mimořádné situace např. propuknutí epidemie nebo pandemie.

2) Invazní ozonizace krve

Použití jako logický doplněk chirurgických nebo podobných zákroků pro stabilizaci či doléčení pacienta. Možnosti použití v regeneraci nebo ulehčení kvality těžce nemocných pacientů. Ve svém důsledku tato metoda umožňuje snížení nákladů na léčbu pacienta a používání léků a medikamentů.

3) Desinfekční praní nemocničních textilií

Námi vyvinutá technologie praní nemocničního prádla s pomocí ozonizace vody, umožňuje radikálně snížit nákladovost na dosažení požadované čistoty a desinfekčnosti prádla. Technologie, zapojení je možné i nastávajícím zařízení, dovoluje prát textilie bez chemických přípravků nebo velmi omezeně dávkujících a ve vodě ve většině případů studené max. vlažné. Výsledkem je 100% desinfekčnost praní, velká úspora energií, vody, která má prací cyklus až 6 měsíců, odpadních vod a pracích prášků. Oficiální výsledky ve spolupráci s SZÚ budou k dispozici v lednu 2006.

4) Ozónová léčebná kosmetika No.300

Tato unikátní řada ozónových krémů doplňuje léčebný režim a podstatným způsobem přispívá až k překvapujícím výsledkům léčby.

5) Ozonové obvazy

Tato nová řada obvazů, které jsou napuštěny ozonizovaným olivovým olejem je určena pro prevenci ochrany proti infekčnímu napadení povrchu kůže při poranění, popálení či jiné destrukci kůže. Je určena především pro záchranáře, vojáky a všude tam, kde je potřeba eliminovat možné dopady nákazy při poranění v terénu, ale jde s úspěchem použít i při ambulantních výkonech na problematické místa kůže při hojení.

Resumé:

Výsledkem zavedení ozonizace do nemocničních provozů dochází k velmi významným úsporám na provozních prostředcích, ke zlepšení kvality léčby, ke zkrácení léčebné procedury a k omezení až k odstranění problémů s infekcemi všude tam kde je ozonizace nasazena.