Aplikace ozónových technologií

PŘÍSTROJEPřístroj pro léčbu aktivním kyslíkem TAO-80


TAO-80

Je určen pro uživatele specifických vlastností ozonu v medicíně. Výrazným způsobem rozšiřuje terapeutické možnosti. K nesporným výhodám oproti zahraničním přístrojům patří jeho malá velikost, výkon, možnost nepřetržitého provozu a dokonalá autodiagnostika nastavení všech parametrů. Jsou zjištěny okamžité odchylky a uživatel je včas informován. Velká nabídka funkčních možností a parametrů přístroje umožňuje aplikace všech známých způsobů směsi kyslíku s ozonem. Není tak zapotřebí několika generátorů, každý na jednu aplikaci, jak je v jiných zemích běžné.

Pokroková technologická řešení a použití inertních materiálů posunula tuto metodu do bezpečné oblasti aplikace ozonu v medicíně.

Jsem rád, že poznatky z aplikací ozonu ve SRT byly využity při vývoji TAO-8O a tato metoda se tak zpřístupnila i českým zájemcům o léčbu ozonem.


Přístroj Viofor a příklad jeho využití


Viofor JPS

Mezi procesy normálního stárnutí a procesy onemocnění jsou výrazné rozdíly.

Jde o to, že proces stárnutí je proces přirozený a liší se od procesu nemoci. Medicína by se měla snažit, aby tento přirozený proces uchránila od nemocí a tak mohl život probíhat v duchu pěkného, aktivního a zdravého stárnutí.

Telomery, volné radikály, oxidační stres, geny kódující buněčné cykly, signální reflexní cesty a celková regenerační kapacita lidského těla, to jsou některé zajímavé oblasti nové vědy o stárnutí- gerontologie. Odumírání neuronů mozkové kůry se vždy považovalo za neodvratnou součást stárnutí. Nyní se ukazuje, že odumírání neuronů patří jen mezi projevy nemocí a nikoliv mezi projevy stárnutí. Na odumírání neuronů má největší vliv oxidační stres, nedostatek kyslíku a metabolismus vápníku. Ve stáří nastávají věkové změny neuronů, které však nejsou smrtí neuronů. Přestávají být funkční jen některé synapse-spoje, ale jiné synapse mohou jejich ztrátu kompenzovat. Jednou ze stařeckých změn je ztráta buněčných okruhů, které zajišťují prostorovou orientaci. Při onemocnění neuronů a jejich degeneraci hrají také klíčovou roli estrogeny, ženské pohlavní hormony.

Většina lidí umírá na komplikaci arteriosklerózy, nádory, infekci, nebo demenci. U těch nejstarších je hlavním limitujícím faktorem křehkost, působená ztrátou svalové síly a koordinace. Stárnutí a fyzická křehkost jsou dány poklesem proteosyntézy ve svalech, poklesem imunologických funkcí, zvýšením tuků v těle ztrátou hmoty svalů a svalové síly a snížením kostní minerální density-odvápněním. Stařecký pokles výkonnosti je dán generalizovanou slabostí, poruchami lokomoce a rovnováhy a malou vytrvalostí. To dohromady dává již zmíněnou stařeckou křehkost definovanou jako stav snížení fyziologických rezerv, spojený se zvýšeným sklonem k pádu. Ve stáří chátrají i další funkce. Nejvíce pohlavní hormony, ale i slinivka s projevy stařeckého diabetu. Komplikace diabetu jsou stále vážné, hlavně v oblasti cévní.

Při diabetu se prohlubuje buněčný stres. Při nečinnosti dochází dále k poruše vápníku a kosti jsou náchylné k úrazům. Stáří se vyznačuje prostě ztrátou energie. Ztrátou energie viditelnou navenek, ale samozřejmě ztrátou energie i na buněčné úrovni. Tady se nabízí některé možnosti úpravy energie na buněčné úrovní a tím účinné zpomalení procesů stárnutí. Obor biofyzika se snaží poznat energetické pochody na úrovni buňky a přispět tak k ozdravění a prodloužení jejich života.

Mezi metody, které umí tyto mechanismy upravovat v podstatě patří v součastné době jen dvě. Metoda ozonové terapie podáním aktivního kyslíku O3 s přebytkem energie a metoda elektromagnetické stimulace pomocí přístroje Viofor JPS. Přístroj generuje speciální stimulační nízkoindukční pole.

Aplikace takto upravené elektromagnetické energie má např. za následek zvýšení využitelnosti kyslíku v buňce, ale i zvýšení volně uloženého kyslíku v tekutinách, podobně jako u ozonové terapie. Obojí je velmi významné pro aerobní způsob získávání energie na vnitřní mitochondriální membráně kde dochází právě k největší tvorbě ATP a které se děje jen za přítomnosti kyslíku. Dochází ke zvýšení tvorby ATP, základní energetické substance pro život. Vlastnosti ATP jsou tak významné, že je jistě zajímavé jak elektromagnetické pole Vioforu JPS tuto složku ovlivní.

Bylo dokázáno, že pod vlivem elektromagnetického pole Vioforu JPS se zvyšuje celkové množství ATP až o 40 %. Doba tohoto zvýšení trvá 8-12 min. Od toho se odvozuje i doba aplikace těchto polí. Dále se zlepšuje rychlost vedení neuronem, zlepšuje se průnik Ca do buněk a tím se odstraňuje křehkost kostí. Celkově se stabilizuje homeostása buněčná a to vše má velký význam právě pro stárnoucí a slábnoucí organismus. Buňkám se také umožní lépe odstranit škodliviny, což je právě ve stáří funkce značně snížená. Přístroj Viofor JPS je konstruován tak, aby obsluha byla srozumitelná i pro laika. Umožňuje aplikaci celotělovou, lokální, nebo bodovou. Aplikace je možná a vhodná i u dlouhodobě ležících. Přikryjí se jednoduše celotělovou poduškou. Koncepce celotělové stimulace je navíc promyšlena tak, že se v těle navozuje dojem vertikalizace- polohy vstoje, což je u dlouhodobě ležících z hlediska pohybové rehabilitace velice významné. V kombinaci s fyzioterapií jde pak o velice jednoduchou a účelnou metodou vedoucí ke zlepšení, či udržení zdraví. Přístroj Viofor JPS je vzhledem k úpravě elektromagnetických polí a jejich složení jediný tohoto druhu a právem sklízí různá ocenění ve světe.

Využití těchto technik je proto ve stáří velikým přínosem jak na poli prevence, tak na poli léčby.