Aplikace ozónových technologií

BIOTECHNOLOGIE "Bacta-Pur"Reaktory „BACTIVATOR“

Reaktor Bacta-Pur® BACTIVATOR Biotechnologie Bacta-Pur® si vybudovaly celosvětové uznání za svoji pokrokovost. Její automatické biologické reaktory Bacta-Pur® BACTIVATOR umožňují optimalizovat a na místě regulovat produkci mikroorganizmů a tak šetřit čas i peníze. Je dokázáno, že nepřetržité dávkování aktivních kultur bakterií zmenšuje životní prostor pro patogenní mikroorganizmy a tím dochází k snižování jejich množství. Bioreaktory řady Bacta-Pur® BACTIVATORS určené pro průmyslové využití jsou automatické systémy, které nepřetržitě množí mikroorganizmy a aktivují je pro technologie Bacta-Pur®. Reaktory Bacta-Pur® BACTIVATOR jsou navrženy pro jednoduché použití. Jejich úkolem je zabezpečení nepřetržité výroby vyváženého společenství mikroorganizmů odpovědných za odstraňování BOD, amoniaku, dusičnanů jakož i fosforu, které jsou pak v aktivním stadiu svého vývoje dávkovány do vody. Tyto reaktory jsou navrženy tak, aby za cenu co nejmenších nákladů prováděly následující operace:

  • pěstování a rozmnožování bakterií
  • pomocí metod fyziologického inženýrství je maximálněaktivovat před použitím
  • dodávat aktivní bakterie 24 hodin denně

Kultury bakterií

Firma vyvinula několik řad pro různé druhy použití jako například:
Bacta-Pur®. XLG odstranění tuků a olejů z odpadních vod, odstranění rozpustných organických znečištění (BOD)
Bacta-Pur® Activator 1&2 biologický aktivátor pro BACTIVATOR, maximalizuje produkci bakterií a produkuje enzymy rozpouštějící organické „bahno“
Bacta-Pur® N3000+ umožňuje odstraňování dusičnanů, jak anaerobně, tak za přítomnosti kyslíku
Bacta-Pur® H-200+ pro biologický rozklad uhlovodíků