Aplikace ozónových technologií

MOŽNOSTI VYUŽÍTÍ OZÓNOVÉ TECHNOLOGIE V CIVILNÍ I VOJENSKÉ OBLASTIPreventivní ochrana proti virovým epidemiím

 1. Možnost zabudování do vzduchotechniky , klimatizace nebo na jednotlivých místech v nemocnicích jako jsou chirurgické sály, infekční oddělení, porodnice, čekárny ambulantních doktorů apod. Během provozu je v budovách udržována hygienická úroveň ozónu , která úspěšně likviduje viry, bakterie, patogeny, koky a ostatní nebezpečný organický materiál v prostoru ozonizace!

 2. Ochrana civilního obyvatelstva v dopravních prostředcích a provozech jako je např. metro.

 3. Provozování ozonizace ovzduší lze v každém uzavřeném prostoru např. letištní terminály, nádražní haly,autobusové čekárny,školy, domovy důchodců , léčebné zařízení, uprchlické tábory.

 4. Využití ochrany ozónem leze použít i každém pracovním procesu od kancelářských prostor, konferenčních či sněmovních místností až po nákupní centra, kde ozónovaný vzduch eliminuje úroveň virů takovým způsobem, že nedochází k nákazám.

 5. Výhodné použití ozónové technologie lze použít také v zemědělství pro zvýšení hygienických a zdravotních požadavků při výrobě a produkci potravin jako jsou drůbežárny, masné a zpracovatelské provozy nebo chovy hospodářských zvířat.

 6. Samostatnou kapitolou je ozonizace vody jako prevence proti bakteriální nákaze civilního obyvatelstva.

Zdravotnictví

 1. Použití ozónové technologie ve zdravotnictví se neomezuje jen na ochranu a desinfekci ovzduší, ale lze ji velmi úspěšně použít i při léčení zasaženého organismu jakoukoliv virózou ale také chemickými nebo bojovými látkami. Jedná se o tzv. ozonizaci krve infůzí. Preventivně může používat ozonizované krémy pro ochranu povrchu pokožky proti infekcím, ozónové obklady a obvazy při první pomoci, ozónové tabletky při potížích se zažívacím ústrojím, ozónové stany pro pronikavé zlepšování pooperačních stavů.

 2. Z technického hlediska můžeme dokladovat velmi úspěšné bezvirové praní textilií v nemocničních prádelnách a polních nemocnicích při použití studené vody a bez chemických přísad.Což má nezanedbatelný zdravotnický přínos v boji proti infekci, ale také velmi zajímavý ekologický a ekonomický přínos pro provoz těchto zařízení.

 3. Vyrábíme mobilní úpravny ozónové vody AQ32 s certifikací NATO a velmi úspěšně použité při vojenských akcí v zahraničí v Kuvajtu, Iráku, Kosovu a v Afganistanu. Toto zařízení je provozně velmi jednoduché bez velkých nároků na odbornost obsluhy a je transportovatelné jakýmkoliv dopravním prostředkem. Poskytuje nejenom sladkou ozónovanou pitnou vodu, ale zároveň působí také jako preventivní ochrana proti infekcím. Velmi vhodné pro vojenské jednotky, záchranné brigády nebo pro okamžité řešení zásobování pitnou vodou v provizorních podmínkách pro civilní obyvatelstvo.

Řešení problematiky ochrany civilního obyvatelstva

 1. Použitím ozónové technologie s regulací a měřením lze úspěšně řešit katastrofický dopad na civilní obyvatelstvo v případě teroristického útoku biologickými nebo chemickými zbraněmi v uzavřených prostorách i v zabydlené oblasti jako je např. Dopravní podnik Metro. V případě detekce na nebezpečný druh materiálu lze okamžitě napadený prostor ochránit zvýšenou koncentrací ozónu v ovzduší a skrápěním ozonizovanou vodou v prostoru, eliminovat a rozložit jakýkoliv organický materiál použitý při útoku na méně nebezpečné nebo až neškodné sloučeniny či prvky. Zároveň dochází k zdravotní ochraně a prevenci u osob pohybující se v prostoru z jakéhokoliv důvodu i v případě úkrytu při válečném konfliktu apod.

Životní prostředí

 1. V současné době lze tuto technologii velmi úspěšně použít při řešení problematiky ochrany vodních zdrojů proti zamoření odpadními látkami. Ze společenského a vodárenského hlediska je velmi žádoucí řešit problematiku zamoření jezer sinicemi, kde tato technologie zcela jednoznačně tento problém řeší.