Aplikace ozónových technologií

LÉKAŘSKÝ OZONOzon byl poprvé objeven Schonbeinem v roce 1840. První ozonové generátory byly vyvinuty Wernerem von Siemensem v Německu v roce 1857. V Německu v letech 1860 Kleinmann dělal první bakteriologické pokusy a první foukání ozonu do dutin těla. Roku 1870 vyšly první zprávy o použití ozonu na čištění krve od autora C. Lendera v Německu. Existuje důkaz o použití ozonu jako dezinfekčního prostředku od roku 1881, což bylo zmíněno autorem Dr. Kellogg of Batle Creek v Michiganu v jeho knize o záškrtu. V říjnu 1893 byla instalována první ozonová vodní čistička v Ousbadenu v Holandsku.

Dnes existuje více než 3000 samosprávných obcí na světě, které používají ozon k čištění vody a splašků, včetně velkých měst. V roce 1885 Florida Medical Association publikovali "Ozone" (autor Dr. Charles J. Kenworthy, MD), popsali detailní použití ozonu pro terapeutické účely. V září 1896 génius elektriky Nikola Tesla patentoval svůj první generátor ozonu a v roce 1900 založil firmu Tesla Ozone Co. Tesla prodával ozonové stroje a ozonizovaný olivový olej doktorům pro použití v medicíně (o 100 let později děláme totéž s naší firmou, Plasmafire Intl., s použitím nepatentovaného Teslova designu z 20. let tohoto století). Viděli jsme jeden z těchto 75 let starých generátorů a stále ještě pracuje perfektně. S tímto faktem v mysli nabízíme průmyslově ojedinělou celoživotní záruku.

V roce 1898 byla zahájena činnost Institutu pro ozonovou terapii v Berlíně pány Thauerkauf a Luth. Vstřikovali ozon do zvířat a vázali ozon na hořčík, čímž vyrobili Homozon.Začátkem 1898 Dr. Benedict Lust, německý doktor, který měl praxi v New Yorku, a který byl zakladatelem Naturopathy, napsal mnoho článků a knih o ozonu.

V roce 1902 J. H. Clarkeův slovník "A Dictionary of Practical Materia Medica", vydán v Londýně, popisuje úspěšné použití ozonizované vody při léčení anémie, rakoviny, cukrovky, chřipky, otrávení morfinem, sněť rány, otrávení strychinem a černého kašle.

V roce 1911 byla publikována knížka "A Working Manual of High Frequency Currents" (pracovní manuál vysokofrekvenčních proudů) autorem Dr. Nobelem Eberhartem, MD. Dr. Ebehart byl šéfem oddělení psychologické terapie na Loyola univerzitě. Používal ozon k léčení tuberkulózy, anémie, blednička (chlorosis), tinnitus, černý kašel. astma, bronchitis, senná rýma, insomnia, pneumonia, cukrovka, dna a syfilis.

V roce 1913 bylo založena Východní asociace pro kyslíkovou terapii panem Dr. Blassem a některými německými spolupracovníky. Během první světové války byl ozon použit k léčení zranění, trench foot (nemocný stav nohou, který pramení z dlouhého vystavení mokru a vlhku a poruchami v oběhu způsobenými nepohyblivostí, jako např. vojáci v zákopech), gangréna (sněť) a účinky jedovatého chlórového plynu.

Dr. Albert Wolff z Berlína také použil ozon na rakovinu tlustého střeva rakovinu cervixu a decubitus ulcers (vředy) v roce 1915.

V roce 1920 Dr. Charles Neiswanger, MD, prezident Chicago Hospital College of Medicine publikoval "Elektro terapeutická praxe". Kapitola 32 má titul "Ozon jako terapeutické činidlo".V roce 1926 Dr. Otto Warbug Kaiserova Institutu v Berlíně oznámil, že našel příčinu rakoviny. Její nedostatek kyslíku na buněčné úrovni. Za jeho objev dostal v roce 1931 Nobelovu cenu za medicínu. A znovu v roce 1944. Je jediným člověkem, který dostal 2 Nobelovy ceny za medicínu. Byl také navržený potřetí.

V roce 1929 byla publikována v USA kniha "Ozon a jeho terapeutické účinky". Kniha obsahuje 114 nemocí a jak je léčit za použití ozonu. Její autoři byli ředitelé všech vedoucích amerických nemocnic.

V roce 1933 Americká medicínská asociace vedená panem Dr. Simmonsem se rozhodla zničit veškerá medicínská léčení, která byla konkurenční vzhledem k léčení léky. Potlačování ozonové terapie v USA začalo a pokračuje do dnešních dnů. Švýcarský zubař E. A. Fisch používal ozon v zubařství před rokem 1932, a představil ho německému chirurgovi Erwinu Payrovi, který ho používal od toho času stále.

Aubourg a Lacoste byli francouzští lékaři, kteří použili ozonové foukání do dutin těla v letech 1934 - 1938.

Během druhé světové války pan Dr. Robert Mayer léčil německé vězně z války na Ellis Island a naučil se od nich používat ozonovou terapii. Používal pak ozonovou terapii přes 45 let.

V roce 1948 Dr. William Turska z Oregonu začal používat ozon. Používal přitom stroj svého vlastního designu. A v roce 1951 Dr. Turska napsal článek "Oxidace", který je dnes stále závažný, a je obsažen v této knize. Dr. Turska byl první ve vstřikování ozonu do žíly, a tudy zasáhl játra.

Od roku 1953 dále německý doktor Hans Wolff používal ozon ve své praxi. Napsal knihu "Medicínský ozon" a proškolil mnoho doktorů v ozonové terapii.

V roce 1957 Dr. J. Hansler patentoval ozonový generátor, který vytvořil základ pro německou expanzi v ozonové terapii v průběhu posledních 35 let. Dnes přes 7000 německých doktorů používá ozonovou terapii denně.

V roce 1961 Hans Wolff představil techniky majoritní a minoritní autohemoterapie.

V roce 1977 Dr. Renata Viebahn poskytla technický přehled o účinkování ozonu v těle.

V roce 1979 Dr. George Freibott začal léčení svého prvního AIDS pacienta ozonem. A v roce 1980 Dr. Horst Kief také podal zprávu o úspěšném léčení AIDS ozonem. V roce 1987 Dr. Siegfried Rilling a Dr. Viebahn publikovali "Použití ozonu v medicíně". Jde o standardní text na toto téma.

V roce 1990 Kubánci napsali zprávu o úspěšném léčení glaukom (zelený oční zákal), zánětu spojivek a retinitis pigmentosa ozonem. V roce 1992 Rusové odhalili své techniky použití ozonu bublaného do slané vody k léčení obětí s popáleninami s ohromujícími výsledky

.

Dnes po 125 letech používání je ozonová terapie uznaným prostředkem v mnoha národech: Německo, Francie, Itálie, Rusko, Rumunsko, Česká republika, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Izrael. Kuba, Japonsko, Mexiko a v 6 státech USA. V Kanadě byla doktory založena v březnu 1995 Ozonová asociace B.C., aby se vzdělávalo obyvatelstvo a aby se zvýšilo používání ozonu.